Flyttebyrå i Oslo - Anders Transport

Betingelser for flyttetransport PDF Skriv ut E-post
 1. Uten avtale skal monterte gjenstander skrues ned av kunden.

 2. Godset skal være rengjort, slik at det ikke smitter over på annen last.

 3. Etsende, illeluktende og klassifisiert gods tas ikke med.

 4. Det tas ikke ansvar for temperaturømfintlige varer.

 5. Innvendige skader på datamaskiner, elektronikk og andre maskiner, er ikke flyttefirmaet ansvarlig for.

 6. Skade som oppstår på grunn av store, tunge gjenstander i trange ganger og oppganger, tar vi ikke ansvar for.

 7. Kan ikke dør til dør transport utføres på grunn av hindringer som ikke er inkludert i tilbudet, må kunden selv betale slike omkostninger.

 8. Er pakkingen utført av kunden, har ikke flyttefirmaet ansvar for skader som skyldes kundens pakking.

 9. Ved lagring må kunden sørge for at eiendelene er forsikret under lagringsperioden.

 10. Betaling for oppdraget kan ikke holdes tilbake på grunn av reklamasjon. Hver reklamasjon blir behandlet.

 11. Erstatningskrav på skadede gjenstander må dokumenteres. Selskapets ansvar er begrenset, og gjelder ved påvist uaktsomhet.

 12. Egenandel ved enhver skade er kr 4.000,- (NOK) om det ikke er tegnet egen flytteforskikring.

 13. Krav om erstatning / reparasjon må meldes skriftlig innen 8 dager.

 14. Avbestilling 0-3 dager før flyttedato belastes med kr 360,- i avbestillingsgebyr.

 15. Oppgjør etter endt oppdrag enten med kort eller kontant om ikke annet er avtalt.

 16. Bilen i tilbudet er 20m3 lukket lastebil med skap og løftelem om ikke annet er avtalt.

 17. Ved timetakst tar vi betalt fra vi reiser fra kontoret, til vi er tilbake igjen. Minste oppdragstid er to timer.

 18. Kunden må garantere at alt flyttegods er fri for heftelser.

 19. Ved leverering har flytteselskapet krav på kvittering. Er kunden eller representant ikke tilstede, skal flytteselskapet leverere godset etter avtale og på den måten som kunden har anvist. Oppdraget er da avsluttet.

 
Du er her  : Forside Betingelser

Miljø

MiljøFlere av våre biler går på biodiesel.

Studentflytting

Studentflytting Spare penger? Bli med å bære selv for 'studentpris'.

Ekspress flytt og vask

Ekspress flytt og vask Vi har mannskap klart for ekspressoppdrag.
Få et uforpliktende pristilbud på flytting